Kontakt

 

Telefónne čislo:

Emailová adresa:

 

 

Ing. Jozef Gába

+421(0) 944 340 043

gaba.jozef@paga.sk

gaba.jozef@gmail.com

 

Významné udalosti

rok 2014: Absolvovanie odborného semináru iEPD – Navrhovanie pasívnych domov

rok 2014: Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Pracujem v programe Allplan 2015

 

Partner